Tian Shan

Tian Shan

Tian Shan

Paysage de la chaîne du Tian Shan, au Kirghizistan.

Ph. © P. Roy / Explorer