bushing

nom masculin

(anglais bushing, de to bush, baguer)