Identifiez-vous ou Créez un compte

   

CARE

[keəɼ] (abbreviation of Cooperative for American Relief Everywhere )
noun
 organización humanitaria estadounidense