Identifiez-vous ou Créez un compte

  

haltbar


Adjektiv
1. [Lebensmittel]   che si conserva
 mindestens haltbar bis   da consumarsi preferibilmente entro
2. [Material, Schuhe]   solido (f solida)
3. [Behauptung]   plausibile