Identifiez-vous ou Créez un compte

  

Zeche

( pl Zechen )
die
1. [Rechnung]   conto m
 die Zeche prellen (umgangsprachlich)   mangiare e/o bere a sbafo
2. [Bergwerk]   miniera f